Terminal Produktów Masowych w Przedsiębiorstwie Przeładunkowo-Składowym „Port Północny” jest największym terminalem świadczącym usługi przeładunkowe w zakresie importu i eksportu węgla oraz innych towarów masowych. Aktualnie poszukujemy osób chętnych na stanowisko:

USTAWIACZ / MASZYNISTA
(MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA)

Praca w brygadach kolejowych w systemie pracy dwuzmianowym

Miejsce pracy: Gdańsk

Od kandydatów oczekujemy:

  • uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu/ lub chęci ich zdobycia /
    motywacji do pracy
    sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań
    wykształcenia zawodowego

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
  • opiekę medyczną
  • szeroki pakiet socjalny /karty „Multisport”, bony świąteczne, dofinansowanie kolonii, wczasów./

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich aplikacji CV pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.siwek@port-polnocny.pl

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe „Port Północny” sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-601), ul. Budowniczych Portu Północnego 23, – /dalej „PORT PÓŁNOCNY”PORT PÓŁNOCNY przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji z Państwa udziałem, zgodnie z zakresem wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz spełnienia wszelkich wymogów przepisów prawa związanych z tym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do nawiązania stosunku pracy. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacji.Jeżeli Państwa dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, zostały one pozyskane od innych pracowników lub osób trzecich w wyniku polecenia, z publicznych źródeł np. w postaci portali rekrutacyjnych, a także od partnerów PORT PÓŁNOCNY wspierających procesy rekrutacyjne. Dotyczy to takich Państwa danych osobowych, jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i innych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail [biuro@port-polnocny.pl], lub listownie na adres siedziby.