• PORT PÓŁNOCNY Sp. z o.o.

  ul.Budowniczych Portu Północnego 23
  80-601 Gdańsk
  Polska

  SEKRETARIAT (7.00 – 15.00)

  Tel. +48 58 737 60 03
  Fax: +48 58 737 68 87
  e-mail: biuro@port-polnocny.pl

  PREZES ZARZĄDU

  Wojciech Łakomski
  +48 58 737 60 03
  e-mail: w.lakomski@port-polnocny.pl

  DYREKTOR HANDLOWY

  Magdalena Borowiak
  + 48 601 800 921
  e-mail: m.borowiak@port-polnocny.pl

  NIP: 583-000-85-36
  KRS: 0000073870
  Regon: 190009841 • terminal importowy

  TERMINAL IMPORTOWY

  W odpowiedzi na zmieniające się tendencje na rynku dostaw węgla, Grupa Sea-Invest zaplanowała powiększenie terminalu o kierunek importowy węgla i innych suchych towarów masowych. Terminal importowy powstał w oparciu o pobliski teren i pirs przeładunkowy dzierżawione przez Rudoport S.A., do roku 2010 spółkę zależną ArcelorMittal Polska, a obecnie, dzięki partnerstwu Sea-Invest i ArcelorMittal, spółkę zależną PORTU PÓŁNOCNEGO Sp. z o.o. Założeniem tej inwestycji, prowadzonej przez PORT PÓŁNOCNY, było połączenie terminalu eksportowego węgla i nowego terminalu importowego w jedną wszechstronną bazę przeładunkową dla suchych towarów masowych umożliwiającą przeładunki tych towarów na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę.  W skład inwestycji weszly następujące elementy: 2 dźwigi o udźwigu 60 ton każdy, system przenośników taśmowych, zwałowarko-ładowarka, nowe place składowe, przenośnik łączący dwa terminale, modernizacja istniejącego systemu przenośników taśmowych, załadownia wagonów, system redukcji pylenia, system odprowadzenia wody, itp. Terminal został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wysoką wydajność przeładunkową dla ładunków suchych masowych, głównie węgla i rudy żelaza, przy jednoczesnym zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii z zakresu ochrony środowiska.   Zdolności przeładunkowe:
  - 2 dźwigi o udźwigu 60 ton na chwytaku przy pełnym wysięgu
  - Nominalna prędkość rozładunku dźwigów: 1 300 t/dźwig/godz.
  - Przenośniki taśmowe i zwałowarko-ładowarka: 4 000 t/godz. przy rozładunku
  - Załadunek wagonów: 2 400 t/godz.
  - Średnia pojemność placów składowych: 2 mln ton

  Nowy terminal importowy będzie mógł obsługiwać rozładunek statków ze średnią wydajnością 30 000 t na dobę i załadować ok. 20 składów wagonów po 2400 t przeznaczonych do transportu w głąb Polski oraz do Europy Środkowej. Urządzenia do rozładunku wagonów oraz do załadunku statków, o średniej wydajności 35 000 t na dobę, znajdujące się na terenie obecnego terminalu spółki Port Północny Sp. z o. o., będą nadal eksploatowane, aby zachować możliwości przeładunkowe polskiego węgla w eksporcie. Jednocześnie ładowarki statkowe na Pirsie Węglowym zostały połączone zarówno z istniejącym jak i nowym systemem przenośników, aby mógł odbywać się przeładunek węgla importowanego drogą morską w relacji tranzytowej na statki obsługujące rejon Morza Bałtyckiego. Montaż nowych urządzeń zaplanowano w taki sposób, aby utrzymać zdolności eksploatacyjne urządzeń eksportowych spółki Port Północny Sp. z o. o. w trakcie okresu realizacji inwestycji. Zarówno pirs rozładunkowy (były Rudoport) jak i załadunkowy (Port Północny Sp. z o. o.) oferują maksymalne zanurzenie dozwolone dla statków wpływających na Morze Bałtyckie (tzw. BALTMAX). Terminal będzie mógł przyjmować statki typu cape size o zanurzeniu 15m.Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2012 r. Zakończenie prac i uruchomienie terminalu planowane jest na drugą połowę października br.